Tillbaka till söka beslut

En legitimerad psykolog har som partssakkunnig åt försvaret i ett brottmål avgivit två sakkunnigyttranden. Fråga om han genom dessa åtgärder står under Socialstyrelsens tillsyn. Även kritik mot Socialstyrelsen för handläggningen av tillsynsärendet

Hälso- och sjukvård Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lagen (1998:531) om. Beslutsmotivering, utformning av beslut Kommunicering Tillsyn
Tillbaka till söka beslut