Tillbaka till söka beslut

En ordförande i en socialnämnd bistod som privatperson en 17-årig flicka som var i konflikt med sina föräldrar. Fråga om ordföranden därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga en anmälan till nämnden som rörde flickans förhållanden i hemmet

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 25 Barn/ungdom Jäv
Tillbaka till söka beslut