Tillbaka till söka beslut

En person har anhållits efter ett utpekande som visade sig vara felaktigt

En kvinna polisanmälde ett grovt brott. Med hjälp av en bild från
Facebook pekade hon ut en person som den som begått brottet. Efter en muntlig föredragning av polisen lade en åklagare utpekandet till grund för ett beslut att anhålla den utpekade personen på sannolika skäl misstänkt för brottet. Uppgifterna om hur utpekandet hade gått till var knapphändiga. Det visade sig senare att utpekandet var felaktigt.

Utpekanden och andra former av identifiering kan vara svårbedömda i bevishänseende. När en misstänkt pekas ut måste tillförlitligheten av utpekandet kontrolleras. JO är mycket tveksam till att det fanns ett tillräckligt underlag för bedömningen att den utpekade personen var på sannolika skäl misstänkt för det
aktuella brottet.

JO uttalar att det fanns anledning för åklagaren att komplettera utredningen bl.a. genom att undersöka hur utpekandet hade gått till i syfte att kontrollera dess tillförlitlighet. Vidare hade polisen utan direktiv från åklagaren kunnat vidta ytterligare utredningsåtgärder.

Huruvida det finns ett tillräckligt underlag för ett anhållande är ytterst en bedömningsfråga där det finns utrymme för olika slutsatser. Vid en samlad bedömning anser JO inte att det finns skäl att kritisera åklagaren för anhållningsbeslutet.

JO gör också uttalanden med anledning av att ett förhör hölls med den anhållna personen utan en försvarare närvarande.

Tillbaka till söka beslut