Tillbaka till söka beslut

En person har utan rättslig grund omhändertagits enligt LOB och en polis har vid ingripandet använt våld i form av OC-sprej som gick utöver vad som är tillåtet enligt 10 § polislagen

Utanför en krog lade sig en man i en diskussion mellan polisen och en tredje person. En av poliserna sa till mannen att backa undan och att han skulle legitimera sig, vilket mannen inte ville göra. Efter en viss diskussion lades mannen ned på marken där han OC-sprejades (pepparsprej). Han belades med handfängsel och omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).

JO, som bl.a. haft tillgång till filmsekvenser av ingripandet, kommer till slutsatsen att det inte fanns grund för att omhänderta mannen enligt LOB och att polisens bedömning inte kan anses ligga inom ramen för vad som är godtagbart.

I beslutet uttalar JO att OC-sprej innebär att ett betydande mått av våld utövas och att det i princip inte finns något rättsligt utrymme att använda OC-sprej för att förmå en enskild att följa en uppmaning från polisen när, som fallet var här, den enskilde inte riktar något våld eller hot om våld mot polisen eller någon annan. JO anser att det borde ha varit möjligt att genomföra omhändertagandet av mannen på något annat sätt och att det inte var försvarligt att använda OC-sprej.

JO kritiserar den polis som beslutade att mannen skulle omhändertas enligt LOB och vid ingripandet använde våld i form av OC-sprej.

JO kritiserar även den polis som utförde förmansprövningen på polisstationen för brister i prövningen av omhändertagandet och i den löpande prövningen av förutsättningarna för frigivande. Polismyndigheten kritiseras för brister i dokumentationen.

Tillbaka till söka beslut