Tillbaka till söka beslut

En pojke hade beretts vård enligt 2 § LVU. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU i samband med att vårdnaden om pojken flyttades från modern till fadern

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 2
Tillbaka till söka beslut