Tillbaka till söka beslut

En rådman vägrade att hålla häktningsförhandling med hänvisning till att åklagaren inte hade tillhandahållit rätten något skriftligt utredningsmaterial

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Förhandling/ sammanträde Häkte Objektivitet, opartiskhet, saklighet Processledning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut