Tillbaka till söka beslut

En rådman vid Göteborgs tingsrätt har ringt en åklagare i en privat angelägenhet

En rådman ringde för en släktings räkning till en åklagare, som var förundersökningsledare i ett ärende på en annan ort. Samtalet ägde rum sedan släktingens make och en bekant till familjen hade häktats. Rådmannen presenterade sig vid samtalet med namn och tjänstetitel. Därefter beskrev hon bl.a. situationen som släktingens familj befann sig i, de häktades skötsamhet och ställde vissa frågor. JO konstaterar att det inte finns någon reglering om hur eller i vilka sammanhang en domare får använda sin tjänstetitel i privata angelägenheter, men framhåller att en domare inte får använda sin titel och ställning så att det finns en risk för att det kan uppfattas som att han eller hon försöker tillgodose egna eller närståendes intressen. Domare bör därför i allmänhet avhålla sig från att åberopa sin tjänsteställning när han eller hon agerar som privatperson.

Tillbaka till söka beslut