Tillbaka till söka beslut

En rektor vid en gymnasieskola har till utbildningskontoret överlämnat förslag till lönesättning för lärare, däribland hans hustru, vid skolan – Fråga om rektorn varit jävig enligt bestämmelserna i 6 kap. 25 § kommunallagen (1991:900)

Utbildning ,forskning, studiestöd Kommunallagen (1991:900) Jäv
Tillbaka till söka beslut