Tillbaka till söka beslut

En rektor vid en gymnasieskola har till utbildningskontoret överlämnat förslag till lönesättning för lärare, däribland hans hustru, vid skolan – Fråga om rektorn varit jävig enligt bestämmelserna i 6 kap. 25 § kommunallagen (1991:900)

Tillbaka till söka beslut