Tillbaka till söka beslut

En socialnämnd prövade en ansökan om bistånd i form av boende med kommunkontrakt enligt 4 kap. 2 § SoL; fråga om ansökan borde ha prövats enligt 4 kap. 1 § SoL

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 2 Bistånd
Tillbaka till söka beslut