Tillbaka till söka beslut

En stadsdelsnämnd hade avslagit en ansökan om försörjningsstöd. Fråga om nämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut med anledning av en ny ansökan om samma sak

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Beslut Omprövning
Tillbaka till söka beslut