Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts åtgärd att vid en häktningsförhandling besluta om s.k. medhörning samt i häktningsbeslutet hemlighålla den häktades identitet m.m.

Allmänna domstolar Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). Avsaknad av lagstöd Frihetsberövande Förhandlingsoffentlighet
Tillbaka till söka beslut