Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

Allmänna domstolar Förvaltningslagen (1986:223) Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). God man/förvaltare Sekretess Umgänge
Tillbaka till söka beslut