Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från en part i ett familjemål

Allmänna domstolar Sekretesslagen (1980:100). Sekretess
Tillbaka till söka beslut