Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från en part i ett förenklat tvistemål (FT-mål)

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). Sekretess
Tillbaka till söka beslut