Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts underlåtenhet att hålla omhäktningsförhandlingar trots att de misstänkta begärt förhandling

Allmänna domstolar Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Rättegångsbalken - RB Frihetsberövande Förhandling/ sammanträde Omprövning Åtal
Tillbaka till söka beslut