Tillbaka till söka beslut

En tjänsteman gick en utbildning i familjeterapi och skulle i utbildningen ha ett klientsamtal där hennes lärare skulle närvara. Fråga om tjänstemannen själv borde ha valt ut och frågat en klient om denne ville medverka i ett sådant samtal

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 3 paragraf 3
Tillbaka till söka beslut