Tillbaka till söka beslut

En tjänsteman vid försäkringskassa har kritiserats för att ha överskridit sin behörighet

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 2 Behörighet
Tillbaka till söka beslut