Tillbaka till söka beslut

Ett ärende angående rätten till ränta på utmätta medel som en kronofogdemyndighet placerat på räntebärande konto i avvaktan på redovisning

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Utsökningsförordningen (1981:981) Utmätning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut