Tillbaka till söka beslut

Ett ärende om vilka krav som kan ställas på dokumentation av överväganden i s.k. utbytesfall. Även fråga om formell möjlighet till ändring av beslut

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 15 Beslut, ändring av Beslutsmotivering, utformning av beslut Dokumentation
Tillbaka till söka beslut