Tillbaka till söka beslut

Ett ärende om vissa formella frågor vid skattemyndighets spärrning av ett skattebelopp från återbetalning

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) Skattebetalningslagen (1997:483). Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut