Tillbaka till söka beslut

Ett beslut som Statens jordbruksverk har avkunnat har expedierats för sent. Även kritik mot utformningen av beslutshandlingen

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut Expediering Muntlig handläggning/ förhandling
Tillbaka till söka beslut