Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende angående försäkringskassas åtgärd att fatta beslut samma dag som kommuniceringstiden gick ut för den försäkrade

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Kommunicering Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut