Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende gällande utformningen av socialförsäkringsnämnds protokoll när den försäkrades personuppgifter är skyddade

Försäkringskassan Anonymitet Sekretess
Tillbaka till söka beslut