Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende mot Försäkringskassan gällande handläggningen av överklaganden och omprövningsärenden

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 24 Socialförsäkringsbalken - SFB kapitel 113 paragraf 3 Långsam handläggning Rättidsprövning Överklagande
Tillbaka till söka beslut