Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende mot Östergötlands läns allmänna försäkringskassa angående handläggningstiderna för ärenden rörande utbetalning av sjukpenning

Försäkringskassan Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut