Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende om en försäkringskassas dröjsmål med att fatta beslut i ett ärende om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; fråga bl.a. om felaktiga uppgifter till JO

Försäkringskassan Arbetsskadeförsäkring, lagen (1976:380) om Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut