Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende rörande handläggningen av en ansökan om pensionsförmån som för den försäkrades räkning undertecknats av god man

Försäkringskassan Föräldrabalken - FB Behörighet God man/förvaltare Samtycke
Tillbaka till söka beslut