Tillbaka till söka beslut

Ett initiativärende upptaget efter JO:s inspektion av Skatteverket, region Malmö; fråga om handläggningen av omprövningsärenden gällande taxering

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Taxeringslagen (1990:324) Långsam handläggning Omprövning
Tillbaka till söka beslut