Tillbaka till söka beslut

Ett kommunalt bolag har uppdragit åt en advokat att handlägga framställningar om handlingsutlämnande. Fråga om de uppgifter som överlämnats till advokaten innefattar myndighetsutövning

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut