Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående lämpligheten av ett påverkansprogram för intagna dömda för ekonomiska brott

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Permission
Tillbaka till söka beslut