Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående möjligheterna för intagna i kriminalvårdsanstalt att studera

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt
Tillbaka till söka beslut