Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet angående strykning av tidigare meddelade kurspoäng utan att höra studenterna

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 26 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 27 Högskoleförordningen (1993:100) Rättelse
Tillbaka till söka beslut