Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärende om Försäkringskassans tillämpning av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a Socialförsäkringsbalken - SFB kapitel 113 paragraf 3 Beslut, ändring av
Tillbaka till söka beslut