Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärendemot Kriminalvårdsmyndigheten Örebro, anstalten Hinseberg, och Kriminalvårdsmyndigheten Kumla (sjukvårdsavdelningarna) angående hanteringen av vissa sekretessbelagda handlingar

Tillbaka till söka beslut