Tillbaka till söka beslut

Ett uttalande av en rektor om att det var olagligt att dela ut flygblad på en skola har ansetts stå i strid med det i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen uppställda förbudet mot spridningshinder

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut