Tillbaka till söka beslut

Folkbildningsrådets handläggning av en framställning om att få ta del av handlingar. Fråga bl.a. om gränsdragningen mellan handlingar som rör fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund och andra handlingar förvarade hos rådet

Tillbaka till söka beslut