Tillbaka till söka beslut

Förhållandena för sexualbrottsdömda inom kriminalvården

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, förordningen (1974:248) om. Anstalt Dom/domskäl
Tillbaka till söka beslut