Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att bl.a. ha dröjt närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten

Ett överklagande av Försäkringskassans beslut hade felaktigt
skickats till förvaltningsrätten. Den 30 juni 2017 kom en kopia av överklagandet in till en handläggande enhet hos Försäkringskassan. Överklagandet lämnades därefter inte över till förvaltningsrätten förrän den 22 mars 2018 och då utan att någon rättidsprövning hade gjorts. I beslutet uttalar JO att ett sådant dröjsmål självfallet är helt oacceptabelt, oavsett anledningen till att det har uppkommit. I det här fallet anges orsaken ha varit bristande kunskap hos tjänstemannen som tog emot överklagandet.
JO anser att kunskaperna om var och hur ett överklagande hanteras är så grundläggande att de bör finnas hos såväl handläggare som specialister även utanför omprövningsenheten. I beslutet uttalas vidare att rättidsprövningen är en uppgift uteslutande för beslutsmyndigheten. Det är således inte något som myndigheten kan välja att låta bli att göra.

Tillbaka till söka beslut