Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha verkställt en dom från förvaltningsrätten på ett korrekt sätt

Efter att förvaltningsrätten hade beslutat att bifalla en kvinnas
överklagande och förklarat att hon hade rätt till sjukpenning för en viss period betalade Försäkringskassan enbart ut sjukpenning för delar av perioden. I stället utredde myndigheten kvinnans sjukpenninggrundande inkomst på nytt. Utredningen ledde till att det inte betalades ut någon sjukpenning för större delen av den period som domstolen hade prövat.

JO uttalar att förvaltningsrättens dom innebar att kvinnans överklagande bifölls helt och att alla förutsättningar för rätt till sjukpenning var uppfyllda. Efter en sådan dom ska Försäkringskassan inte vidta några särskilda utredningsåtgärder när det gäller de frågor som domstolen redan har tagit ställning till. Om Försäkringskassan ansåg att domen var felaktig hade myndigheten i stället möjlighet att överklaga den.

JO är mycket kritisk till det som framkommit och Försäkringskassan får allvarlig kritik för hanteringen. JO avser även att följa utvecklingen på området.

Tillbaka till söka beslut