Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan har ägt bifalla en ansökan om sjukersättning trots att frågan om sjukersättning var föremål för prövning i domstol. Försäkringskassan borde dock ha underrättat domstolen om åtgärden

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a
Tillbaka till söka beslut