Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan har påståtts bryta mot objektivitetsprincipen genom att belöna tjänstemän som fattar ett stort antal avslagsbeslut

Under en period våren 2018 kom det in flera anmälningar till JO där det påstods att Försäkringskassan belönar tjänstemän som fattar ett stort antal avslagsbeslut. Liknande påståenden förekom i media. JO inledde en utredning genom att remittera en av anmälningarna till Försäkringskassan. Myndigheten uppgav att påståendena om att avslagsbeslut premieras är direkt felaktiga. I beslutet uttalas att det är både bekymmersamt och uppseendeväckande att flera personer under kort tid har påstått att Försäkringskassan bryter mot objektivitetsprincipen. Det konstateras dock att utredningen i ärendet inte ger de hållpunkter som krävs för att kunna avgöra om Försäkringskassan agerat felaktigt men att ytterligare utredningsåtgärder inte framstår som meningsfulla. JO konstaterar därför endast att det inte finns stöd för att uttala någon kritik.

Tillbaka till söka beslut