Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras för att det av informationen på ”Mina sidor” inte framgick att ett beslut som myndigheten hade fattat var provisoriskt och endast gällde under den tid som ansökan om sjukpenning utreddes

Av Försäkringskassans ”Mina sidor” framgick att myndigheten hade beslutat om sjukpenning t.o.m. ett visst datum och att det krävdes ett nytt läkarintyg om den försäkrade ville begära ytterligare sjukpenning därefter. Det framgick dock inte att det endast var ett provisoriskt beslut om ersättning under utredningstiden. I sitt beslut framhåller JO vikten av att upplysningarna på ”Mina sidor” är klart och tydligt formulerade.

Tillbaka till söka beslut