Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras för att ha fortsatt att dra av för lite preliminär skatt på ersättningar som myndigheten betalade ut trots att mottagaren påpekat felet

En enskild fick förmånerna aktivitetsersättning och aktivitetsstöd samtidigt. Vid utbetalning av sådan ersättning ska avdrag för preliminär skatt göras vid varje utbetalningstillfälle, enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Hur stort avdrag som ska göras beror på om ersättningen är mottagarens huvudinkomst eller sidoinkomst. I det aktuella ärendet drogs skatt som om båda ersättningarna var den enskildes huvudinkomst, vilket medförde ett för lågt preliminärt avdrag. Försäkringskassan kritiseras för att myndigheten inte omedelbart kontrollerade de preliminära skatteavdragen och rättade till felet, trots att den enskilde informerade Försäkringskassan om att det drogs för lite skatt och bad om ett förhöjt avdrag.

Tillbaka till söka beslut