Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

Försäkringskassan har i fyra ärenden dröjt mellan fem och åtta veckor med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten. Försäkringskassan har uppgett att detta bl.a. beror på att inflödet av överklaganden har ökat. I beslutet uttalar JO att ökat ärendeinflöde inte medför att längre handläggningstider kan accepteras och hänvisar till tidigare uttalanden om att såväl rättidsprövning, prövning
enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken och överlämning bör ske inom en vecka.

Tillbaka till söka beslut