Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassas dröjsmål med omprövning av beslut om indragning av sjukpenning. Även fråga om underlåtenhet att fatta beslut med anledning av inkomna läkarintyg

Försäkringskassan Anstånd Långsam handläggning Omprövning
Tillbaka till söka beslut