Tillbaka till söka beslut

Förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia.Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den enskildes meddelar- och yttrandefrihet

Tillbaka till söka beslut