Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående s.k. konsult i uppdrag att utföra utredningen

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 5 Vårdnad
Tillbaka till söka beslut