Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om en socialförvaltning, utan samråd med den ena vårdnadshavaren och i strid med vad en domstol hade förordnat om ett barns boende, kunde medverka till att barnet flyttade till den andra vårdnadshavaren

Socialtjänst och LSS Objektivitet, opartiskhet, saklighet Verkställighet Vårdnad
Tillbaka till söka beslut