Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om en socialnämnd kunde bevilja en 17-årig flicka bistånd i form av stödboende enligt socialtjänstlagen utan båda vårdnadshavarnas samtycke

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 11 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 10 Barn/ungdom Bistånd
Tillbaka till söka beslut