Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om en socialnämnds beslut att flytta ett barn, som vårdades enligt LVU, från ett familjehem till ett annat grundades på en tillräckligt omsorgsfull utredning

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Domstolstrots Familjehem Omplacering Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut